Świadczymy usługi związane z projektowaniem, wytwarzaniem, wdrożeniami, utrzymaniem oraz migracją systemów informatycznych.
Naszymi klientami są wiodące firmy informatyczne, a także firmy z sektora usługowego, produkcyjnego i handlowego.

Tworzymy, rozwijamy oraz migrujemy systemy informatyczne wykorzystując najnowsze technologie, dając naszym klientom
wydajność i skalowalność niespotykaną wśród naszej konkurencji.

Nasze kompetencje to między innymi:
Jenkins CI, maven, Java full stack (EJB 3.x, CDI, JPA, Hibernate, JMS, Spring, JAX-WS, JAX-RS), C/C++, Delphi, Android, PHP, Agile, scrum, PRINCE2, JBoss, Oracle, Postgres, Mysql, Firebird
DEVMaster Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone