Migracje czas na nowe technologie!
Proces migracji danych ze starych środowisk bazodanowych oraz starych kompilatorów do nowych technologii to proces niezwykle złożony i pracochłonny.

Dzięki doświadczeniu w migrowaniu starych systemów oraz przystosowywaniu ich do nowych wymagań możemy te operacje wykonywać zdecydowanie szybciej.

Wykonujemy projekt migracji, projekt procesu wytwórczego oraz projekt wdrożenia systemu. Dostarczamy klientowi najbardziej optymalne rozwiązania

Stosujemy zaawansowane narządzia z zakresu inżynierii oprogramowania, dzięki czemu już na poziomie analizy możemy dokonywać optymalizacji dostarczonego kodu.

Klient dostaje produkt najwyższej jakości wraz z dokumentacją, po testach według wcześniej przygotowanego zestawu test-case.
DEVMaster Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone